Servering og kiosk

På Storsjøsenteret har vi kiosksalg og servering av enkle retter.
Vi har skjenkebevilling.
Vi har servering både utendørs og innendørs.