FASTLIGGERE

Mange etterspør størrelse på bygging spikertelt: Hos oss er det vognlengde inkl drag
x 3,50 + platting som gjelder. Størrelse platting er det tomtens areal som bestemmer.
Husk ved bygging at bilen og skal stå på tomten din.
Hos oss har fastliggerne enten stor eller liten naturtomt knyttet til sin oppstillingsplass!
Vi har ledige plasser , også helårsplasser ! Noen plasser er nær Storsjøen med flott utsikt og kort vei til stranda!

Kom gjerne for enten å ta en titt eller "prøvestå" en weekend!