AKTIVITETER

FISKE:

  • Storsjøen med båt
  • Åkrestrømmen med stang eller håv
  • Renaelva
  • Mistra
Storsjøen er en fiskerik innsjø med gjedde, harr, røye, ørret og sik.En populær aktivitet er såkalt dregging med båt.Du kan ha et stort antall stenger.Sjøen er ca. tre mil lang, slik at det er nok plass til alle ! Vi kan formidle en slik opplevelse om du selv ikke har båt.

En strekning på ca. 8-900 meter opp fra sjøen ligger en meget populær fiskesone for ørret. Du kan raste i gapahuk, gangavstand fra vårt senter. Samme strekning er også arena for det spennende håvfiske etter sik i august. Her fiskes det både på dagtid og med lys på natt. Spennende!

Renaelva kommer nordfra via Lomnessjøen. Her kan du prøve deg på storgjedda, eller prøve fluestanga ! Godt anlagte plasser er det også for slik aktivitet.

Mistra er selve "kongen" av ørretelver i Sør-Norge ! Her er det tatt brunørret på 8 kg, hittil i år vites ikke spesifikt men det er tatt stor fisk ! Mistra er omtalt også i gamle engelske magasiner som elven du MÅ prøve. Du kan velge de lett tilgjengelig stedene, eller du kan ta utfordringen å gå ned i selve juvet !
Storsjøsenteret kan gi deg råd og info om alt dette fisket, og selvsagt selger vi fiskekort !

Turer :

Storsjøsenteret er det perfekte utgangspunkt for turvalg !
Fottur i høyfjellet og spesielt Sølenmassivet er lett tilgjengelig, enten til toppen via gode stier eller gjennom skaret og videre innover. Liker du mer vennlige alternativer, finnes en rekke gode muligheter.
Sykkelturer ligger det godt til rette for også, enten av det utfordrende slaget eller mer "familievennlig".
På høsten kan du gå på bærtur, vi har som regel gode muligheter både for blåbærog tyttebær, noen år er også multe å finne !
Kanoturer ligger det også til rette for med oss som utgangspunkt.
Geocathing i Rendalen: Lengste powertrail med 1000 catcher. Fin familiehobby ved bruk av GPS !

Dyreliv

Rendalen er kjent for sitt rike dyreliv, spesielt for de store hjortdyrene. Vi har også innslag av de fire store rovdyrene gaupe, jerv, ulv og bjørn.
Med list kan du komme nært innpå reinsdyrflokken å få en helt spesiell opplevelse !
Selvsagt har vi også innslag av store rovfugler, på kveldene kan vi se fiskeørna hente sin fangst i Renaelva eller Storsjøen !

Trening

Ren- Eng`s stadion liger til rette for gode treninger og øvelser.

Spill

Hestesko- kasting hver lørdag fra kl 19.00 på Storsjøsenteret 04.06-27.08.16

Det er nyanlagt skotthyllbane i gangavstand fra senteret, dette er populært !
Torsdager spilles bingo på flerbrukshuset !

Vi gir deg god informasjon om alle disse aktivitetene, enten det er turgåing eller fiske !