Fastliggere

Vi har ledige plasser , også helårsplasser ! Noen plasser er nær Storsjøen med flott utsikt og kort vei til stranda!

Kom gjerne for enten å ta en titt eller "prøvestå" en weekend!

Hos oss har fastliggerne enten stor eller liten naturtomt knyttet til sin oppstillingsplass!
Mange etterspør størrelse på bygging spikertelt: Hos oss er det vognlengde inkl drag x 3,50 + platting som gjelder. Størrelse platting er det tomtens areal som bestemmer. Husk ved bygging at bilen og skal stå på tomten din.