DYRELIV

Rendalen kan by på et mangfoldig dyre og fugleliv. Høyfjellet med reinsdyr, dalbunnen med elg og hjort, rådyr.
Vi har dessuten alle de fire store rovdyrene.
Her på senteret har vi besøk av elg,rådyr osv.
Vi gir deg gjerne tips og turforslag som innebærer mulighet for å komme i kontakt med de forskjellige artene!